технологічність

технологічність
-ності, ж.
Властивість за знач. технологічний 3).
••

Технологі́чність проду́кції — властивість продукції, що полягає у пристосовності її до виробництва в потрібному обсязі; її показниками можуть бути енергоємність, матеріалоємність, собівартість та ін.


Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "технологічність" в других словарях:

  • технологічність — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

  • технологія — ї, ж. 1) Сукупність знань, відомостей про послідовність окремих виробничих операцій у процесі виробництва чого небудь. || Навчальний предмет, що викладає ці знання, відомості. 2) Сукупність способів обробки чи переробки матеріалів, інформації,… …   Український тлумачний словник

  • Наприклад, у США відкритим способом добувається 85% золота (у Канаді - 10%). Собівартість вилученого металу при переробці руд купчастим вилуговуванням у 2 рази нижче, ніж отриманого звичайним способом. Світовий видобуток золота останні 15-17 років, аж до 1994 р., неухильно зростав - приблизно на 1-3 — Аналіз сучасного стану технологій переробки мінеральної сировини благородних та кольорових металів, а також оцінка умов і реалій (економічних, технологічних, екологічних тощо) функціонування галузі в майбутньому дозволяє виділити як перспективні… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • збагачуваність — обогатимость washability Aufbereitbarkeit здатність корисних копалин до розділення на відповідні продукти при їх збагачуванні. З. є технологічною оцінкою можливої повноти вилучення корисних компонентів з руд і вугілля шляхом їх збагачення. Напр …   Гірничий енциклопедичний словник

  • в’язкість — вязкость viscosity *Viskosität, Zähigkeit – 1) Властивість рідин та газів чинити опір взаємному переміщенню сусідніх шарів (внутрішнє тертя). Розрізняють В. відносну, динамічну, кінематичну, ньютонівську, питому, приведену і структурну. Згідно з… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • трудомісткість — показник, який характеризує затрати часу на одиницю продукції (зворотна величина виробітку). Розрізняють технологічну трудомісткість, трудомісткість обслуговування виробництва, виробничу трудомісткість, трудомісткість управління виробництвом,… …   Термінологічний словник з економіки праці

  • вугленосність — угленосность tenor of coal, coal content, presence of coal *Kohlenführung величина, що характеризується даними про кількість вугільних пластів, потужність і будову кожного з них, розподіл їх у розрізі вугленосної товщі, форму покладів,… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • сукупна продуктивність ресурсів — багатофакторна продуктивність, показник автономного технічного прогресу, що відображає комплексний вплив якісних змін в економіці на зростання виробництва. Характеризує відносну ефективність суспільного виробництва, відображаючи загальний ефект… …   Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

  • вологість твердих горючих копалин — міра насиченості горючих копалин водою, як правило відсотковий вміст загальної вологи у вугіллі (антрациті тощо). Визначається відношенням маси зовнішньої вологи та вологи повітряно сухого вугілля до маси вихідної проби вугілля В.т.г.к. пов’язана …   Гірничий енциклопедичний словник

  • активність — активность activity Aktivität міра або ступінь здатності матерії, зокрема, речовини, корисної копалини до реакції, взаємодії з чим небудь, участі в тому чи іншому технологічному процесі, напр.: п о в е р х н е в а А. здатність речовини… …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»